Difure Pro

Evidenční číslo přípravku: 5302-0
Účinná látka: difenokonazol 150 g/l; propikonazol 150 g/l
Formulace: emulgovatelný koncentrát (EC)
Balení: 5 l

 

DIFURE PRO je systémový fungicid s preventivními a kurativními účinky. Je absorbován listy a v rostlině se šíří akropetálně a translaminárně. Obě účinné látky přípravku patří do chemické skupiny DMI triazolů (působí jako demetylační inhibitor).

Rozsah povoleného použití

Plodina

Škodlivý
organismus

Dávkování

Dávka vody

OL

cukrovka,
řepa krmná

Cerkosporióza řepy, větevnatka řepná, padlí řepné, rez řepná

0,6 l/ha

100-500 l/ha

21

Ošetření provádějte od BBCH 40.
Maximální počet aplikací v plodině – 2 x. Interval mezi aplikacemi je 14 dnů.
Ošetřené nadzemní části nepoužívat pro krmení hospodářských zvířat.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

cukrovka, řepa krmná

4

4

4

4

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat jen při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Opatření k minimalizaci pravděpodobnosti vzniku rezistence:
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek, nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze skupiny azolů, po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku. Aplikujte preventivně nebo co nejdříve na počátku životního cyklu houby. Nespoléhejte na případný kurativní potenciál tohoto typu účinné látky.

Designed by Pedro
Scroll to Top