Digator

Plevelů rychlý predátor 

  • rychlý účinek
  • vysoká selektivita k ošetřované plodině
  • možnost kombinací s jinými přípravky
  • účinnost na široké spektrum plevelů
  • nepůsobí reziduálně
  • déšť krátce po aplikaci (1-2 hodiny) neomezí účinnost
  • účinný i za nižších teplot
  • ekonomicky výhodná aplikace

Evidenční číslo přípravku: 5284-0 
Účinná látka: chizalofop-P-ethyl 100 g/l
Formulace: emulgovatelný koncentrát (EC)
Balení: 5 l

DIGATOR je selektivní postemergentní herbicid ničící spolehlivě obtížné trávovité plevele v mnoha druzích kulturních plodin. Výborně účinkuje především proti pýru plazivému, ježatce kuří noze, ovsu hluchému, výdrolu obilnin, jílkům, chundelce metlici, bérům a mnoha dalším trávovitým plevelům. Účinná látka je přijímána listy a poté rozváděna do celé rostliny. Růst plevelných trav je zastaven několik hodin po aplikaci, ale viditelné příznaky likvidace plevelů se projeví až po 7-10 dnech. Přípravek hubí nejen nadzemní části plevelů, ale i jejich podzemní části – oddenky a kořeny. Tím zabrání znovuobrůstání trávovitých plevelů.

Designed by Pedro
Scroll to Top