Epoxion

Evidenční číslo přípravku: 4872-1
Účinná látka: 125 g/l epoxiconazole
Formulace: suspenzní koncentrát (SC)
Balení: 5 l , 10 l

EPOXION obsahuje ú.l. epoxiconazole  patřící do skupiny tzv. triazolů a vykazuje preventivní, kurativní i eradikativní účinek. Principem účinku je inhibice tvorby ergosterolu ve spojení s blokací aktivity enzymu 14 α-demethylázy. Účinná látka inhibuje tvorbu apresorií, haustorií, růst mycelia a sporulaci hub. Šíření v rostlině je rostlinnými pletivy a omezeně též akropetálně. 

Rozsah povoleného použití

Plodina

Škodlivý organismus

Dávkování

Dávka vody

OL

ječmen jarní

hnědá skvrnitost ječmene,
padlí travní, rez ječná

1 l/ha

200-600 l/ha

28

pšenice ozimá

braničnatka plevová, padlí
travní, rez plevová
rez pšeničná

1 l/ha

200-600 l/ha

28

V ječmeni jarním a pšenici ozimé se přípravek používá proti houbovým chorobám preventivně nebo při výskytu prvních příznaků choroby v období od fáze BBCH 32 do fáze 69 (fáze 2.kolénka: 2.kolénko postižitelné, vzdálené min. 2 cm od 1.kolénka do fáze konec květu).
Ošetření je možné opakovat min. po 14 dnech v závislosti na klimatických podmínkách a síle infekčního tlaku. Přípravek se používá max.2x za vegetační období.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

obiloviny

4

4

4

4

Praktická doporučení pro aplikaci :

 • ekonomické varianty pro  :
  - pšenice : aplikujte společně s přípravkem TESON (250 g tebuconazole) v TM : EPOXION 0,5 l/ha + TESON 0,5 l/ha
  - TM zajišťuje účinnost na všechny choroby pšenice včetně rzí
  - Ideálně pro T2-T3 od objevení se klasu EPOXION 0,8 l/ha + PROPERTY 180 SC * 0,3-0,5 l/ha
  - TM zajišťuje dlouhodobý účinek na padlí a zvyšuje účinek proti braničnatkám s vedlejší účinností na choroby způsobující choroby stébla
    * v případě povolení přípravku PROPERTY v době aplikace
  - ječmen jarní : aplikujte s přípravkem TESON (250 g tebuconazole) v TM : EPOXION 0,6 l/ha + TESON 0,6 l/ha
  - TM zajišťuje spolehlivý účinek i na hnědou a ramuláriovou skvrnitost
  - Ideální aplikace pro T2–T3
 • podle potřeby možno aplikovat v TM s dalšími přípravky na bázi triazolů, morfolinů i strobilurinů

Designed by Pedro
Scroll to Top