Fornet extra 6 OD

Evidenční číslo přípravku: 4623-4
Účinná látka: nicosulfuron 60 g/l 
Formulace: olejová disperze  (OD)
Balení: 5 l

FORNET EXTRA 6 OD je určen k hubení vzešlých trávovitých a dvouděložných plevelů v kukuřici. Aplikujte v době, kdy plevele mají 2-4 listy. Kukuřice by měla být ve stádiu 2-8 listů. Přípravek je dobře přijímán listy rostlin. Zastavuje dělení buněk v listech a kořenech citlivých plevelů již krátce po aplikaci. Reziduální působení je na vzcházející plevele po dobu 1-2 týdnů. Příjem vody a živin u citlivých plevelů je zásadně omezen již krátce po aplikaci. Zastavení růstu plevelů je patrné již za 12-24 hodin po ošetření, většina plevelů však odumírá již  během 2-3 týdnů.

Rozsah povoleného použití

Plodina

Škodlivý organismus

Dávkování

Dávka vody

OL

kukuřice

ježatka kuří noha,
plevele dvouděložné jednoleté

0,5-0,75 l/ha

200-400 l/ha

AT

 Maximální počet ošetření  : 1 x za vegetaci plodiny (jednorázově nebo dělenou aplikací 0,5 + 0,25 l/ha)

 

Spektrum účinnosti :

Citlivé plevele

 • v dávce 0,5 l/ha : laskavec ohnutý (Amaranthus retroflexus) penízek rolní (Thlaspi arvense) violky (Viola spp.) ptačinec žabinec (Stellaria media)
 • v dávce 0,65 l/ha ježatka kuří noha (Echinochloa crus-galli) heřmánek pravý (Matricaria chamomilla) svízel přítula (Galium aparine) v dávce 0,75 l/ha merlík bílý (Chenopodium album)

Méně citlivé plevele - rdesno červivec (Polygonum persicaria), opletka obecná (Polygonum convolvulus)

 

Praktická doporučení pro aplikaci :

 • doporučená dávka vody – 200-400 l/ha
 • růstová fáze plodiny v době aplikace – kukuřice 2-8 listů
 • růstová fáze plevelů v době aplikace :
  Dvouděložné plevele jednoleté – BBCH 12-16 – fáze 2-6 listů
  - Ježatka kuří noha - BBCH 12-19 – od 2 listů až do počátku odnožování
    - Účinek na nově vzcházející ježatku kuří nohu se zvyšuje dělenou aplikací dávek 0,5 l ha a 0,25 l/ha po 10-14 dnech
 • pro rozšíření spektra účinnosti a zvýšení účinku na specifické plevele můžete použít tank mix (TM) :
  - FORNET EXTRA 6 OD 0,5-0,75 l/ha + TEMSA SC (mesotrione 100 g/l) 0,75 – 1,1 l/ha 
  - FORNET EXTRA 6 OD 0,5-0,75 l/ha + DICAVEL (dicamba 480 g/l) – 0,4 l/ha
   - podle situace : spektra a vývojové fáze plevelů 
   - využijte výhodného Belchim balíčku u distributorů

 

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity v podobě chlorotických skvrn na listech, retardace růstu, případně slabých deformací. Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech. Pozor na odrůdy citlivé na sulfonylmočoviny. Citlivost odrůdy konzultujte s držitelem povolení. Nelze vyloučit nepříznivý vliv na jakost ošetřených rostlin nebo rostlinných produktů! Na podzim téhož roku lze po orbě vysévat ozimou pšenici a ozimý ječmen. Nelze vyloučit poškození ozimého ječmene na zásaditých půdách. Setí jiných obilnin v tomto termínu konzultujte s držitelem povolení. Na jaře následujícího roku lze vysévat všechny plodiny. Jako náhradní plodina může být po orbě použita kukuřice. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí! Obzvláště citlivé jsou řepka a zeleniny. Přípravek nelze použít v množitelských porostech inbredních linií kukuřice. K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze skupiny inhibitorů ALS (sulfonylmočoviny) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

Designed by Pedro
Scroll to Top