Fozat

Ekonomický glyfosát

  • neselektivní totální herbicid se systémovým účinkem
  • regulace jednoletých a vytrvalých druhů plevelů
  • registrace i do vinné révy, lesního hospodářství a železnic
  • bez omezení podzemních a povrchových vod (do dávky 5 l / ha)
  • ekonomicky výhodná aplikace (vynikající poměr kvalita/cena)

Účinná látka: glyfosát 360 g/l (ve formě IPA soli 480 g/l)
Formulace: rozpustný koncentrát (SL)
Balení: 20 l, 640 l, 1000 l

Působení přípravku:
Fozat 480 je totální listový herbicid se systemickým účinkem. Rostliny ho přijímají výhradně zelenými částmi, listy a oddenky a asimilačním prouděním je rozveden do celé rostliny. Touto translokací se docílí zničení i podzemních kořenových systémů odolných vytrvalých plevelů. Není přijímán kořeny a nepůsobí na semena. Jednoleté dvouděložné plevele se ošetřují ve fázi 4-8 pravých listů, jednoděložné plevele ve fázi 3-5 listů. Na vytrvalé plevele se přípravek aplikuje v období intenzivního růstu po vytvoření dostatečné listové plochy, aby se zabezpečil co největší příjem účinné látky a translokace do podzemních orgánů. Proti pýru plazivému, čiroku halepskému a rákosu lze dosáhnout příznivějšího účinku na podzim, kdy je proudění živin do kořenů nejintenzívnější. Optimální období ošetření proti svlačci je v době kvetení a proti pcháči ve fázi listové růžice.

Designed by Pedro
Scroll to Top