Kunshi

Evidenční číslo přípravku: 4997-0
Účinná látka: 250 g/kg cymoxanil + 375 g/kg fluazinam
Formulace: vodorozpustné granule (WG)
Balení: 0,5 kg , 1 kg

Přípravek KUNSHI obsahuje účinné látky fluazinam a cymoxanil.
Fluazinam je kontaktní fungicid s protektivní účinností. Zabraňuje klíčení spór a růstu mycelia.
Cymoxanil je foliární fungicid s protektivní a kurativní účinností. Působení cymoxanilu je kontaktní a lokálně systémové (translaminární). Zabraňuje klíčení spór a růstu mycelia.

Rozsah povoleného použití

Plodina

Škodlivý organismus

Dávkování

Dávka vody

OL

brambor

plíseň bramborová

0,4 - 0,5 kg/ha

200-500 l/ha

7

Ošetřuje se preventivně nebo při zjištění prvních příznaků choroby.
Optimální dávka se volí podle síly infekčního tlaku a na základě signalizace.

V průběhu sezony se ošetřuje maximálně 8 x v intervalu 7-10 dní, při silném infekčním tlaku se interval zkrátí na 7 dní.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

brambory

4

4

4

4

Prakticé informace pro aplikaci

  • v rámci postřikového programu aplikujte na začátku– ideálně první 3 postřiky
  • přípravek nejdříve do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou důkladně rozmíchejte a doplňte vodou na stanovený objem
  • od 3. postřiku přidávejte do TM přípravek NARITA k pojištění účinnosti vůči listovým skvrnitostem brambor (Alternaria ssp.)- zejména u citlivých odrůd a v případě stresových faktorů během vegetace – střídání vysokých a nízkých teplot, period sucha a vlhka atd.

Designed by Pedro
Scroll to Top