Lentron

Evidenční číslo přípravku: 3891-6
Účinná látka: chlortoluron 500 g/l
Formulace: suspenzní  koncentrát (SC)
Balení: 10 l

Chlortoluron je přijímán kořeny i listy rostlin, kde blokuje fotosyntézu. Srážky po aplikaci, dostatečná půdní vlhkost a dobře připravený pozemek bez hrud příznivě ovlivňují herbicidní účinnost. Vysoká hrudovitost a vysoký obsah jílových nebo organických částic v půdě účinnost naopak snižují.

 

Růstová fáze plodiny v době ošetření:

 • pšenice ozimá – preemergentně do 2 dnů po zasetí, 
 • pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé: postemergentně 3. list plně vyvinutý až konec odnožování, tj. BBCH 13-29, 
 • žito ozimé: ve stadiu plně vyvinutého 3. listu, tj. BBCH 13, 
 • mák setý:
  - preemergentně max. 1,3 l/ha do 2 dnů po zasetí – pouze na těžkých půdách, v suchých oblastech, při nedostatku srážek; 
  - postemergentně max. 2,4 l/ha od 6. listu máku do dosažení konečné velikosti stonku, tj. BBCH 16-39. 
    Mák bílý: maximální jednorázová dávka 1,2 l/ha! Neošetřujte po dešti! Při aplikaci přípravku musí mít mák setý vytvořenou voskovou vrstvu na listech!

Růstové fáze plevelů: BBCH 10-12, tj. děložní listy až 2 pravé listy.

Citlivé plevele :
Jednoděložné : chundelka metlice, psárka polní, jílky, lipnice roční
Dvouděložné : heřmánky, rmeny, heřmánkovce, kokoška pastuší tobolka, ptačinec žabinec, hluchavka nachová, rdesna, pryšce, laskavec ohnutý, merlíky, drchnička rolní, chrpa polní konopice polní, kolenec rolní, mléč rolní

Středně citlivé plevele :
pomněnka rolní, zemědým lékařský

Odolné plevele :
Vytrvalé plevele, svízel, violky, rozrazily

Praktická doporučení pro aplikaci :

 • doporučená dávka vody – 200-300 l/ha
 • obilniny - přípravek aplikujte :
  - buďto preemergentně – 2 l/ha
  - anebo postemergentně – od 3.listu obilniny do konce odnožování – 1,5-3 l/ha
    - časná podzimní nebo časná jarní aplikace je nejúčinnější
    - možná aplikace už od + 5°C
    - neošetřujte porosty mechanicky poškozené
  - dávkování podle velikosti chundelky metlice :
    
  - 1-2 listy -> 1,5 l/ha
    - 3-5 listů -> 2-2,5 l/ha
    - 5 a více listů -> 3 l/ha
  - doporučené kombinace v dávce 1,5-3 l/ha s přípravky :
    - DIFLANIL 0,3 l/ha – kontaktujte svého distributora ohledně výhodného balíčku
    - AURORA 40 WG 40-50 g/ha
    - AURORA SUPER 0,8 kg/ha
    - Přípravky na bázi fluroxypyru 0,3-0,8 l/ha (až při teplotách od +10 °C)
    - GLEAN 75 WG 5-10 g/ha
    - KANTOR 0,075-0,1 l/ha
    - KANTOR PLUS 33 g/ha
    - LINTUR 70 WG 150-180 g/ha
    - MUSTANG 0,6 l/ha atd. 
 • mák – přípravek aplikujte :
  - preemergentně - do 3 dnů po zasetí (dostatečná půdní vlhkost nebo déšť po aplikaci zvyšují účinnost)
    - možná kombinace v TM (tank mixu) :
     - LENTRON 0,8-1,2 l/ha + clomazone 360 g - 0,125-0,25 l/ha
  - postemergentně – na porost, který není poškozen mechanicky nebo škůdci
    - dávkování podle velikosti máku :
     - 3-4 listy máku 1-1,5 l/ha
     - 4-5 listů máku : 1,3-2 l/ha
     - 6 a více listů máku : 1,5 -2,4 l/ha
   - možná kombinace v TM (tank mixu) :
    - LENTRON 1-2,4 l/ha + fluroxypyr 0,1-0,3 l/ha

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

pšenice, ječmen, triticale, mák

4

4

4

4 mák

Ochranná vzdálenost od kraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)

mák

5

3

3

0

pšenice, ječmen

10

3

3

0

tritikale

5

3

3

0

Pěstování následných plodin bez omezení.
Před vysetím náhradní plodiny musí být provedena hluboká orba.

 

Designed by Pedro
Scroll to Top