Teppeki

Evidenční číslo přípravku: 4622-0
Účinná látka: flonikamid 500 g/kg
Formulace: vodorozpustné granule (WG)
Balení: 0,5 kg

TEPPEKI je systémový a translaminární insekticid blokující příjem potravy savých škůdců. Působí dlouhodobě proti mšici chmelové. Účinek přípravku je patrný velmi rychle. Již 1 hodinu po sání, resp. kontaktu mšic s postřikem dochází k zastavení sání a produkci medovice, takže mšice již neškodí. Po několika dnech (většinou 2-5) mšice v důsledku dehydratace hynou. Účinnost je vysoká u dospělých, tak i u nedospělých vývojových stádií a má dlouhodobý efekt - 14-21 dní. Vysoké teploty nesnižují účinnost přípravku. Srážky 3 hodiny po aplikaci již nemají vliv na účinnost přípravku.

Rozsah registrovaného použití

Plodina

Indikace

Dávkování

OL

Chmel otáčivý

Mšice chmelová

0,18 kg/ha

21

Ošetření provádíme podle signalizace přípravkem tak, aby kapalina nestékala z listů.
Nejvyšší počet aplikací za vegetační období plodiny: max. 2x
Aplikační dávka vody: 1800-3000 l vody/ha.
Přípravek se aplikuje rosením schválenými pozemními rosiči.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte v uvedené plodině tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu pyridinekarboxamidu po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.

Selektivita
TEPPEKI je vysoce selektivní a nemá na chmel žádný negativní vliv při dodržení návodu na použití.

Vliv na necílové organizmy
Populace užitečných roztočů a členovců (Aphidius rhopalosiphi, Thyphlodromus pyri, Chysoperla carnea, Coccinella septempuntata, Episyrphe balteatus) nejsou použitím TEPPEKI ovlivněny.

 

Designed by Pedro
Scroll to Top