Teson

Evidenční číslo přípravku: 4826-1
Účinná látka: 250 g/l tebuconazole
Formulace: emulzní koncentrát (EV)
Balení: 5 l , 20 l

TESON je systémově působící přípravek vynikající preventivní a kurativní účinností proti širokému spektru hospodářsky významných houbových chorob v řepce a obilninách (ječmen, pšenice). Přípravek TESON se vyznačuje dlouhodobou účinností vůči houbovým patogenům.
V řepce mimo účinku na houbové choroby jako jsou fómová hniloba, čerň řepková, bílá hniloba, můžeme sledovat i vedlejší účinky na Cylindrosporium concentrichum a jiné choroby. Zároveň vykazuje i růstově stimulační efekt na rostliny řepky, který po podzimním ošetření snižuje poškození porostů vyzimováním a po jarní aplikaci odolnost rostlin proti poléhání.

Rozsah povoleného použití

Plodina

Škodlivý organismus

Dávkování

OL

řepka olejka

fomová hniloba brukvovitých

1 l/ha

56

řepka olejka

čerň řepková, hlízenka obecná

1 l/ha

56

ječmen

fuzariózy klasů

0,75 - 1 l/ha

35

pšenice ozimá

fuzariózy klasů

1 l/ha

35

Přípravek se aplikuje v obilninách max. 1 x a v řepce olejce max.2 x.
Přípravek v řepce olejce vykazuje významný vedlejší růstově-regulační efekt.

Použití v řepce olejce :

 • proti fomové hnilobě 
  - podzimní aplikace – v BBCH 14-19
  - jarní aplikace - v BBCH 30-59 – nejlépe od nástupu vegetace do fáze objevení se vrcholového pupenu
 • proti hlízence obecné a černi řepkové : aplikace ve fázi BBCH 55-65

Použití v pšenici ozimé a ječmeni : proti fuzariózám klasů se aplikuje ve fázi BBCH 61-69

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

Obilniny, řepka

4

4

4

4

Praktická doporučení pro aplikaci :

 • aplikujte nejlépe na počátku výskytu choroby
 • aplikujte ve 200-400 l vody/ha
 • ekonomické varianty pro :
  - pšenice : aplikujte společně s přípravkem EPOXION (125 g epoxiconazole) v TM : TESON 0,5 l/ha + EPOXION 0,5 l/ha 
    - TM zajišťuje účinnost na všechny choroby pšenice včetně rzí
    - Ideálně pro T2-T3 od objevení se klasu
  - pšenice ozimá TESON 1 l/ha + PROPERTY 180 SC 0,3-0,5 l/ha
    - TM v T1 zajištuje účinek proti komplexu chorob obilovin
  - ječmen jarní : aplikujte s přípravkem EPOXION (125 g epoxiconazole) v TM : TESON 0,6 l/ha + EPOXION 0,6 l/ha
    - TM zajišťuje spolehlivý účinek i na hnědou a ramuláriovou skvrnitost
    - Ideální aplikace pro T2–T3
 • podle potřeby možno aplikovat v TM s dalšími přípravky na bázi triazolů, morfolinů i strobilurinů

Designed by Pedro
Scroll to Top