Tipo

Evidenční číslo přípravku: 5073-1
Účinná látka: methylester řepkového oleje 
Formulace: emulzní koncentrát (EC)
Balení: 5 l

 

TIPO je prostředek na báze rostlinného oleje a je dobře mísitelný s post-emergentními herbicidy, ke kterým je použití olejového adjuvantu doporučené nebo potřebné. Vytváří s herbicidy velmi jemnou
emulzi, díky které zajišťuje lepší distribuci a stálost herbicidů na listech plevelů. Také snižuje odpařování a odtékaní herbicidů z listů plevelů a zlepšuje příjem a pronikání herbicidů do jejich listů.
Pomocný přípravek TIPO je selektivní, stabilní.

Registrovaný rozsah použití

Plodina

Účel použití

Dávkování

všechny plodiny

zlepšení vlastností aplikační kapaliny

1-2 l/ha TM s herbicidy

Ochranná lhůta (OL) se řídí přípravkem na ochranu rostlin, se kterým je pomocný prostředek míchán.
Pomocný prostředek Tipo® se používá v tank-mix směsi s registrovanými herbicidními přípravky na ochranu rostlin v souladu s návody na jejich použití.

Praktické informace pro aplikaci :

  • naplňte nádrž postřikovače do ¾ vodou a zapněte míchání
  • přidávejte požadované množství přípravku TIPO® 
  • přidejte požadovaný herbicid dle návodu k jeho použití
  • zapněte promíchávání a doplňte nádrž vodou na požadovaný objem
  • promíchávejte během celé aplikace

Designed by Pedro
Scroll to Top