Tridus

Evidenční číslo přípravku: 5073-1
Účinná látka: trinexapac-ethyl 250 g/l
Formulace: emulzní koncentrát (EC)
Balení: 5 l

 

Účinná látka přípravku TRIDUS patří do chemické skupiny cyklohexandionů a působí na rostlinné hormony gibereliny, které jsou odpovědné za prodlužující růst uvnitř rostlinných pletiv. Účinná látka přípravku je rychle absorbovaná zelenými částmi rostlin a následně je asimilačním prouděním rozváděná po celé rostlině (už za 1 hodinu od aplikace je účinná látka lokalizovaná v celé rostlině, přičemž odolnost vůči srážkám je již 2 hodiny po ošetření).
Přípravek blokuje tvorbu aktivního giberelinu a následkem toho dochází k zastavení prodlužování stonkových internodií. Ošetřené rostliny mají zkrácená stébla, buněčné stěny stébla jsou silnější a pevnější.
Přípravek TRIDUS aplikovaný v raných růstových fázích, kromě prevence proti poléhání, také příznivě ovlivňuje rozvoj kořenové soustavy. Díky tomu jsou rostliny lépe ukotveny v půdě, příjem vody a živin je intenzivnější a
to má konečném důsledku pozitivní vliv na zvýšení a kvalitu výnosu.

Registrovaný rozsah použití

Plodina

Účel použití

Dávka

Poznámka

OL

pšenice ozimá, pšenice jarní,
pšenice tvrdá, žito, tritikale, oves

zkrácení stébla, zvýšení
odolnosti proti polehání

0,4 l

1,3,4

AT

ozimý ječmen

zkrácení stébla, zvýšení
odolnosti proti polehání

0,4 - 0,6 l

2

AT

jarní ječmen

zkrácení stébla, zvýšení
odolnosti proti poléhání

0,5 l

 

AT

trávy

zkrácení stébla, zvýšení
odolnosti proti poléhání

0,8 l

3

AT

Termín aplikace přípravku TRIDUS zvolte podle očekávaného účinku :

Časný termín aplikace (BBCH 31-33) :

 • celkově výrazné zesílení stébla
 • významné zkrácení spodních internodií
 • výrazné posílení a rozvoj kořenového systému

Pozdější termín aplikace (BBCH 33-35) :

 • významný vliv na celkové snížení výšky porostu
 • výrazné zkrácení horních internodií
 • méně významné posílení kořenové soustavy a zesílené stébla méně výrazné

 

1 Ozimá pšenice: Ošetřujte na jaře od začátku sloupkování (BBCH 31) do fáze objevení se jazýčku posledního listu (BBCH 39)

2 Ozimý ječmen :

 • v dávce 0,4 l/ha ošetřujte na jaře od růstové fáze začátku sloupkování (BBCH 31) až do stádia 1. kolénka (BBCH 32).
 • v dávce 0,6 l/ha ošetřujte od růstové fáze do objevení se jazýčku posledního listu (BBCH 39 BBCH 37 (objevení se praporcového listu - praporcový list ještě svinutý) do

3 Oves a trávy: Oves a trávy na semeno se ošetřují od fáze BBCH 30 (začátek sloupkování) do fáze BBCH 31
(fáze 1. kolénka: první kolénko těsně nad povrchem půdy zjistitelné, vzdálené od odnožovacího uzlu min. 1 cm).

4 Pšenice jarní, pšenice tvrdá, žito, tritikale a ječmen jarní : ošetřují se od fáze BBCH 30
(začátek sloupkování) do fáze BBCH 32
(stádium 2. kolénka, 2. kolénko postižitelné, vzdálené min. 2 cm od 1. kolénka).

 


Praktické informace pro aplikaci :

 • doporučená dávka vody: 200-400 l/ha
 • maximální počet ošetření za sezónu: 1x
 • přípravek aplikujte na suché porosty.
 • dbejte na rovnoměrnou aplikaci přípravku - zabraňte překrývání postřiků
 • přípravek nepoužívejte na nevyrovnaný, podvyživený nebo jinak stresovaný porost (např. suchem, chladem, poškozený škůdci atd.)
 • přípravek nepoužívejte za chladného počasí nebo pokud existuje riziko nočních mrazů.
 • při použití přípravku TRIDUS s triazolovými přípravky (TESON, EPOXION , SIRENA atd.) můžete dávku přípravku přiměřené snížit - zpravidla o 0,1 l/ha.
 • v půdě se přípravek rychle rozkládá, proto není výběr následných plodin omezený a to ani v případě zaorání porostu ošetřeného přípravkem.

 

Designed by Pedro
Scroll to Top